Úvod Špecializácia na vyhľadávanie a výber zamestnancov

Špecializácia na vyhľadávanie a výber zamestnancov

VÝBER ZAMESTNANCOV

Náš tím sa skladá z ľudí, ktorí sú si vedomí ťažkostí pri hľadaní kvalitných zamestnancov, a preto sú pripravení splniť vaše požiadavky pre dané pracovné pozície kvalifikovanými ľuďmi.

Spoliehame sa na skúsenosti s využitím moderných nástrojov na trhu práce, kvalitu našich služieb a neustále narastajúce spektrum činností, ktoré umožňuje optimalizovať náklady na zamestnanost pre našich klientov.

Hlavným a zásadným prínosom je poznatok, ktorý spočíva v preverení záujmu kandidátov o dané pracovné miesto. Kandidáti, ktorí úspešne absolvujú výberové konanie majú predpoklad k úspechu u nášho klienta.

Výberové konanie vykonávame priamo u zamestnávateľa podľa jeho požiadaviek, alebo v našej kancelárii pri osobnom pohovore.

Vlastný výber, ktorý nasleduje po oslovení prípadných kandidátov.

- Zisťovanie základných informácií vykonávame pomocou na mieru vytvorených dotazníkov, dokladov overujúcich dosiahnuté vzdelanie, popr. pomocou štruktúrovaného životopisu, v ktorom sa uchádzač prezentuje z hľadiska vzdelania, ale i osobných kvalít a charakteristík. Požadujeme referencie od predchádzajúceho zamestnávateľa.

- Odborné testovanie považujeme za jednu z najvhodnejších metód. Testovanie je pri osobnom pohovore sprevádzané ukážkou praktických zručností potrebných pre danú pracovnú pozíciu a vedomostné testy, ktoré by mali obsahovať vysvetlenie pojmov z danej oblasti, v ktorej bude uchádzač pôsobiť, prípadne rôzne praktické úlohy. Pri zamestnaní na nadnárodnej úrovni záujemcovia o pracovnú pozíciu tiež potvrdzujú úroveň svojich jazykových znalostí.

- Finálny výber - do tohto kola vyberáme najvhodnejších kandidátov, medzi ktorými je ďalej rozhoduje. Konečný výber kandidáta na danú pozíciu môže prebiehať formou pohovoru. V prípade záujmu sa ho môžu zúčastniť tiež personalisti danej firmy, budúci nadriadení, vedenie spoločnosti a pod.

ZDROJE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE:

Existuje celá rada zdrojov uchádzačov o zamestnanie. Naša spoločnosť využíva mnohé z nich. Niektorí uchádzači sa ponúkajú sami, iného uchádzača niekto odporučí, vhodní kandidáti sú priamo oslovení. Používame tiež vývesky, letáky, inzerciu, komunikujeme s úradmi práce, alebo personálnymi agentúrami. Využívame sociálne siete, profesijné siete, a v poslednej dobe najmä špecializované pracovné portály a pod.

Informácie o uchádzačoch máme aj prostredníctvom dotazníka, ktorý môžu záujemci vyplniť na našej webovej stránke či formou životopisu, ktoré sú nám zasielané.

Páči sa Vám naše riešenie ?
Pošlite nám Váš dopyt.

Páči sa Vám naše riešenie ? Pošlite nám Váš dopyt.

Preferujete osobný kontakt?

Spojte sa s našim odborníkom a dohodnime si stretnutie , kde preberieme všetko dôležité.

Andrea Jurkeníkova