Úvod Naše služby

Naše služby

Spoločnosť MAX- in Profi, sa špecializuje na vyhľadávanie a výber zamestnancov, ich dočasné pridelenie a zároveň poskytovanie kompletného servisu v oblasti personálneho poradenstva.

Zamestnávame ľudí v rôznych profesiách (kvalifikovaných či nekvalifikovaných), a to zo všetkých odvetví. Medzi hlavné oblasti nášho záujmu patrí zdravotníctvo, priemysel, štátna správa a súkromný sektor.

Pôsobíme predovšetkým v rámci Českej republiky a Slovenska a tiež Ukrajiny. Flexibilne pristupujeme k požiadavkám našich klientov a zamestnancov ako v oblasti ponuky práce, tak aj zamestnávania. Zakladáme si na rýchlosti rokovaní a kvalite dodaných zamestnancov.

Orientujeme sa na kvalitu služby, vieme prilákať a vyselektovať vhodných kandidátov. Našim záujmom je zabezpečiť pre klientov dlhodobých a loajálnych zamestnancov.

Chceme aby naše služby boli pre našich zákazníkov motiváciou pre šírenie dobrého mena našej spoločnosti. Tomu podriaďujeme celý proces personalistiky: od zisťovania informácii o pracovných pozíciách až podrobný pohovor s klientmi.

Medzi jednu z kľúčových činností personálnej agentúry je personálny leasing - dlhodobý prenájom pracovnej sily pre vaše projekty. Personálna, pracovná agentúra má k dispozícii rozsiahlu databázu potenciálnych zamestnancov - to nám umožňuje zabezpečiť flexibilné personálne výber a riešiť vznikajúce problémy najlepším možným spôsobom.

Naša personálna agentúra vykonáva činnosť na základe povolenia MPSV. Máme povolenie na sprostredkovanie práce agentúrnych zamestnancov z krajín EÚ, ako aj zo štátu východoeurópskych.

Spolupracujeme výhradne s ekonomicky stabilnými, solídnymi a známymi miestnymi spoločnosťami, a tiež medzinárodnými korporáciami. Nevstupujeme do partnerských vzťahov so spoločnosťami, ktoré vedú politiku zneužívania pracovného personálu ich prioritou a cieľom je minimalizovať výdavky na personál, pretože sa snažíme spolupracovať s partnermi na získanie motivovaného a pracovitého personálu. Sme presvedčení, že kľúčom k našej stabilite a prosperite je blahobyt a stabilnú životnú úroveň všetkých našich kolegov a zamestnancov.

Páči sa Vám naše riešenie ?
Pošlite nám Váš dopyt.

Páči sa Vám naše riešenie ? Pošlite nám Váš dopyt.

Preferujete osobný kontakt?

Spojte sa s našim odborníkom a dohodnime si stretnutie , kde preberieme všetko dôležité.

Andrea Jurkeníkova