Úvod Specializace na vyhledávání a výběr zaměstnanců

Specializace na vyhledávání a výběr zaměstnanců

VÝBĚR ZAMĚSTNANCÚ 

Náš team tvoří lidé, kteří  jsou si vědomi obtížnost při hledání kvalitních zaměstnanců, proto jsou připraveni splnit vaše požadavky na dané pracovní pozice kvalifikovanými lidmi.

Opíráme se o zkušenosti s využíváním moderních nástrojů na trhu práce. Na kvalitu našich služeb neustále rozšiřujeme spektrum činností, které umožňují optimalizovat náklady na zaměstnanost pro naše klienty.

Hlavním a zásadním přínosem je poznatek, který spočívá v prověření o zájmu kandidátů o dané pracovní místo. Kandidáti, kteří úspěšně absolvují výběrové řízení mají předpoklad k úspěchu u našeho klienta.

Výběrové řízení vykonáváme přímo u zaměstnavatele dle jeho požadavek, nebo v naší kanceláři při osobním pohovoru.

Vlastní výběr, který následuje po oslovení případných kandidátů.

-       Zjišťování základních informací  provádíme pomocí na míru vytvořených dotazníků, dokladů ověřujících dosažené vzdělání, popř. pomocí strukturovaného životopisu, ve kterém se uchazeč prezentuje z hlediska vzdělání, ale i osobních kvalit a charakteristik. Požadujeme reference od předchozího zaměstnavatele.

 -       Odborné testování  považujeme za jednu z nejvhodnějších metod. Testování je při osobním pohovoru doprovázené ukázkou praktických dovedností potřebných pro danou pracovní pozici a znalostní testy, jež by měly obsahovat vysvětlení pojmů z dané oblasti, ve které bude uchazeč působit, a popř. různé praktické úlohy. Při zaměstnání na nadnárodní úrovni zájemci o pracovní pozici též prokazují úroveň svých jazykových schopností. 

 -       Finální výběr - do tohoto kola vybíráme nejvhodnější kandidáti, mezi kterými je dále rozhodováno. Konečný výběr kandidáta na danou pozici múže probíhat formou pohovoru. V případě zájmu se ho múžou zúčastnit také personalisté dané firmy, budoucí nadřízení, vedení společnosti a pod. 

ZDROJE UCHAZEČÚ O ZAMĚSTNÁNÍ :

Existuje celá řada zdrojú uchazečú o zaměštnáni. Naše společnost využívá mnohé z nich. Některí uchazeči se nabízejí sami, jiné uchazeče někdo doporučí, vhodní kandidáti jsou přímo osloveni. Používáme také vývěsky, letáky, inzerce, komunikujeme s úřady práce, nebo personálními agenturami. Využíváme sociální sítě, profesní sítě, a v poslední době zejména specializované pracovní portály a pod.

Informace o uchazečích máme také prostřednictvím osobního dotazníku, který múžou uchazeči vyplnit na naší webové stránce či formou životopisú, které nám jsou zasílány.

Líbí se Vám naše řešení?
Pošlete nám poptávku.

Líbí se Vám naše řešení? Pošlete nám poptávku.

Preferujete osobní kontakt?

Spojte se s naším odborníkem a domluvme si schůzku, kde probereme vše důležité.

Andrea Jurkeníkova