Úvod Dotazník uchádzača

Dotazník uchádzačaPrax:


EUR / mesiac

Ako klient týmto dávam spoločnosti MAX - in profi s.r.o. výslovný súhlas na spracovanie mojich uvedených osobných údajov ako aj všetkých osobných údajov uvedených v tomto formulári - Osobný dotázník uchádzača o zamestnanie za účelom sprostredkovania zamestnania, alebo zamestnania v tejto spoločnosti. Spoločnosť MAX - in profi s.r.o. je oprávnená tieto moje osobné údaje vyhľadávať, spracúvať, poskytovať, používať, sprístupňovať, zverejňovať, uskutočňovať ich cezhraničný prenos a vykonávať iné operácie s týmito poskytnutými osobnými údajmi v zmysle aktuálne platného zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň týmto spoločnosti MAX - in profi s.r.o. poskytujem výslovný súhlas na poskytovanie, sprístupňovanie a spracovanie týchto mojich osobných údajov tretím osobám, externým poskytovateľom IT služieb, ako aj iným osobám spolupracujúcim so spol. MAX - in profi s.r.o. za účelom plnenia všetkých povinností súvisiacich so sprostredkovaním zamestnania,alebo zamestnaním v tejto spoločnosti. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú.

Páči sa Vám naše riešenie ? Pošlite nám Váš dopyt.

Preferujete osobný kontakt?

Spojte sa s našim odborníkom a dohodnime si stretnutie , kde preberieme všetko dôležité.

Andrea Jurkeníkova